•  Nieuws

 

Nieuws                                      

*Zondag 13 augustus 2023: Nico van Melo-fietsroute
Start bij startbordje pleintje Castenray tussen 11.00 en 12.00 uur

*Zaterdag 9 september 2023: 90 Jaar Gemeenschapshuis Castenray.
17.00-17.20 uur: Inloop met koffie en vlaai
17.30-18.00 uur: Powerpoint historie gemeenschapshuis
18.15-19.00 uur: Huldiging bestuur met uitreiking boek 'Van Patronaat tot Gemeenschapshuis'
19.00-20.00 uur: Receptie
Aansluitend feestavond met muziek

*Zondag 10 september 2023: 90 Jaar Parochie Castenray
15.00-16.00 uur: Expositie in de kerk
16.00-16.30 uur: Presentatie boek 'De kerkgeschiedenis van Castenray'
16.30-17.00 uur: Bezichtigen expositie
17.00-17.30 uur: Onthulling en inzegening borstbeeld pastoor Verheggen
17.30 uur:             H. Mis - celebrant deken Ed Smeets van Venray
                                         - concelebrant pastoor Huub van Horne

 

* Klokkenspotter
Tim Flentge uit Roermond heeft als hobby het spotten van kerkklokken. Op 12 september 2021 maakte hij opnamen van de klokken in de Castenrayse kerk.


 


* Viering 20-jarig bestaan
In 2021 bestaat Stichting Heemkundig Genootschap Castenray 20 jaar. Tijdens een bijeenkomst op zaterdag 9 oktober werd dit door de heemkundebestuurders met hun echtgenoten gevierd in de prachtige feestruimte bij Jan en Riek Weijs-Hoeijmakers. De heemkundevoorzitter blikte terug op de vele mooie en aansprekende projecten die in die 20 jaar zeer succesvol werden afgerond. De historie van Castenray is tot 2021 in al haar facetten vrijwel helemaal vastgelegd.


* OfficiŽle opening nieuw heemkundelokaal
Van 2008 tot begin 2021 had onze heemkundestichting een eigen onderkomen in het voormalige RABO-kantoortje aan de Lollebeekweg. Het gebouwtje werd evenals het naastgelegen voormalige boerenbondsgebouw in 2021 verkocht en we moesten op zoek naar een andere locatie. Dankzij de geweldige medewerking van Jan en Riek Weijs-Hoeijmakers konden we in hun voormalige boerderij terecht. Jan timmerde een prachtige ruimte, die op zaterdag 9 oktober 2021 officieel geopend werd door May Volleberg. Al heel veel jaren mag de heemkundestichting zich verheugen in de ondersteuning van May bij onder meer het opzetten en onderhouden van een digitaal archief en een eigen website. Met het omhoog rollen van de heemkundevlag werd het mooie lokaal officieel voor geopend verklaard.

* Nico van Melo-fietsroute aangepast

Onlangs is de 45 kilometer lange Nico van Melo-fietsroute met twee kilometer uitgebreid. De route die de zuidkant van de gemeente Venray bestrijkt, voert nu ook langs het monument van de Diepeling, het informatiebord, de uitkijkheuvel, het monument van de Valkenberg en het oorlogsmonument aan de Valkenberg. De omleiding is als volgt: komend vanaf de Castenrayseweg bij Theehuis Komkommerin rechtsaf, eerste weg rechts (dat was al zo). Vervolgens bij de Nieuwkamp rechtsaf en bij de Lichtenbergweg links. Deze weg gaat na de brug over de Lollebeek over in de Kreuzelweg en de fietser bevindt zich dan op grondgebied van Horst aan de Maas. Bij de Nieuwenbergweg gaat de route linksaf en wordt de geasfalteerde weg gevolgd. Bij de brug over de Lollebeek gaat op Castenrays grondgebied de Nieuwenbergweg over in de weg Diepeling. De westkant van de waterplas wordt gepasseerd en de route gaat na het oorlogsmonument aan de Valkenberg rechtsaf. Hier komt de fietser weer op de bestaande route. De gemeente Horst aan de Maas heeft toestemming verleend om twee routebordjes te bevestigen.


* Facelift archief Castenray
Het digitale archief van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray heeft een facelift ondergaan. De bestanden zijn kritisch nagekeken en de nodige verbeteringen zijn aangebracht. Dubbele foto's zijn verwijderd en in veel gevallen zijn jaartallen toegevoegd. De grootste veranderingen zitten in de rubriek families. Bijna tachtig families zijn nu op familienaam te raadplegen. Neem een kijkje in de Collectie-informatie . Dat maakt het surfen gemakkelijker. Mocht u nog aanvullingen of wijzigingen hebben, houdt de stichting zich aanbevolen.

* Adoptiegrafmonumenten
Van de 23 grafmonumenten die op de nominatie stonden om op ons kerkhof geruimd te worden, hoeven er daadwerkelijk gelukkig slechts twee definitief verwijderd te worden. De andere mogen door onze heemkundestichting geadopteerd worden. Ze zijn net voor Allerzielen voorzien van een adoptieplaatje. Twee eerder geruimde grafmonumenten die bij iemand van de familie bewaard werden, mochten als adoptiegrafmonument teruggeplaatst worden.


* Informatiebord hengstenstallen
Heemkundevrijwilliger Jan Weijs heeft een informatiebordje bevestigd bij het pand aan de Lollebeekweg waar de stallen liggen van Hengstenassociatie Venray-Horst-Sevenum e.o. Deze associatie werd in 1914 opgericht en in 1967 opgeheven vanwege de mechanisatie. Tractoren vervingen de trekpaarden. De hengstenstallen, gebouwd in 1919, zijn nog geheel intact.

* Eigen website
Op woensdag 30 september zette Jan Strijbos om precies 20.00 uur deze nieuwe website van onze stichting online. Het doel van de website is om nog meer zichtbaar te worden op het wereldwijde web. Op de website staan de meest relevante gegevens van onze stichting. Verreweg de meeste gegevens, met onder meer ruim 8400 historische foto's met beschrijving en enkele oude filmpjes, zijn op RooyNet te vinden.
 

* Presentatie boek 'Historisch Venray'
Op 2 oktober vond bij supermarkt PLUS Guido van Dijck de presentatie plaats van het boek 'Historisch Venray'. Het boek met 288 plakplaatjes in twintig hoofdstukken is samengesteld door May Volleberg en Jan Strijbos. Burgemeester Luc Winants, cultuurwethouder Anne Thielen en de twee samenstellers kregen een compleet boek aangeboden.
 

* Reconstructie Lollebeek A73-West
Op donderdag 8 oktober maakten Hay en Jan Strijbos (heemkunde), Annita Heukers en John Albers (Dorpsraad Castenray) en Ties Dinghs (coŲrdinator wandelroutes Castenray) een wandeling in de Castenrayse Vennen met Jan van de Ligt en Andy Liebrand van Staatsbosbeheer.
Het doel was om het traject van de in 2021 om te leiden Lollebeek te bespreken. Er werd ook een bezoek gebracht aan de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een tiental onderduikers een schuilplek hadden. Vanwege de droogte kon de plek gemakkelijk bereikt worden.
De Lollebeek wordt volgend jaar ter hoogte van de Middelijkseweg afgekoppeld. De nieuwe loop wordt langs het laatste stukje van de Middelijkseweg gelegd en vervolgens langs de Grensweg tot een stukje voor het poortje. Dan buigt de loop oostwaarts door het schrale grasland waar de Schotse Hooglanders dikwijls lopen, doorsnijdt de strook met eiken en gaat parallel aan de 'eikenlaan' langs het naastgelegen (particuliere) bos, buigt zuidwaarts rond een weitje om vervolgens de loop van de Grootbroeklossing/ Molenberglossing noordoostwaarts te volgen om tenslotte de aansluiting op de Lollebeek richting Horsterweg te maken. Nog voor het broedseizoen worden waar nodig bomen gerooid. Na het broedseizoen starten de graafwerkzaamheden en wordt alles volgens plan ingericht.
  

Plan omlegging Lollebeek. De gele lijnen zijn de te verwachten wandelroutes.

* Adoptie grafmonumenten
In steeds meer parochies wordt er naar gestreefd het ruimen van grafmonumenten te voorkomen. Ze behoren tot ons erfgoed en zijn van grote cultuurhistorische waarde. Daarbij komt dat de geruimde graven het fraaie aanzicht van een kerkhof sterk aantasten.
Momenteel staan er 23 grafmonumenten op het Castenrayse kerkhof op de nominatie om geruimd te worden. Om het ruimen van deze grafmonumenten te voorkomen, is met de nabestaanden contact opgenomen. Met instemming van de rechthebbenden wordt het grafmonument geadopteerd door de heemkundestichting en voorzien van een adoptieplaatje. Op die manier blijven de grafmonumenten behouden voor het nageslacht.
Er is een Werkgroep Kerkhof Castenray in het leven geroepen met als doel het behoud en onderhoud van de grafmonumenten (zerken) en het verfraaien van het kerkhof door beplanting. De leden van de werkgroep zijn: Bert Arts; Ties Dinghs; Aloys Kuijpers; Geert Kuijpers (Mzn.); Hay Strijbos; Huub Strijbos. Op verzoek van de dorpsraad is de werkgroep tijdens een bestuursbesluit van 24 augustus 2020 ondergebracht bij de heemkundestichting.


 

 

© 2020-2022 Stichting Heemkundig Genootschap Castenray Alle rechten voorbehouden.