•  Beleidsplan

 

Beleidsplan

Om onze doelen te realiseren, hebben we het volgende beleidsplan opgezet.

**

Stichting Heemkundig Genootschap Castenray verwerft in eigendom of in bruikleen historische of hedendaagse voorwerpen, welke als zodanig karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of thans nog gebruikt worden in Castenray. Het betreft kleine voorwerpen, zoals o.a. archeologische vondsten, kleding, klederdracht, oude gebruiksvoorwerpen, devotionalia, voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en voorwerpen van de Castenrayse verenigingen. Deze voorwerpen worden geŽxposeerd in Heemkundelokaal ít Moēzehool aan de Lollebeekweg te Castenray.
 

**

De stichting verzamelt kennis omtrent deze voorwerpen en beheert, archiveert, beschrijft en documenteert die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht.
 

**

De stichting legt fotoverzamelingen, film- en diacollecties aan en voorziet deze van een verantwoorde beschrijving. De foto's, films en dia's worden gedigitaliseerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt door publicatie op www.rooynet.nl. Eveneens legt de stichting kaartsystemen en registers aan en verzamelt literatuur en boeken over historische onderwerpen.
 

**

De stichting bevordert de kennis over de historie van Castenray en doet geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Castenray. De historie van Castenray wordt uitgedragen door wekelijkse publicatie in het Castenrayse dorpsblad De Schans.
 

**

De stichting organiseert exposities en lezingen.
 

**

De stichting stelt voorwerpen en documenten beschikbaar aan het onderwijs of andere het algemeen nut beogende instellingen.
 

**

De stichting werkt waar mogelijk samen met de Castenrayse verenigingen. Ze helpt de verenigingen bij jubilea e.d. door expositiemateriaal beschikbaar te stellen.
 

**

De stichting geeft boeken uit met een beschrijving van facetten uit de historie van Castenray.
 

**

De stichting maakt bij de uitvoering van projecten zoveel als mogelijk gebruik van vrijwilligers uit Castenray.
 

**

De stichting heeft geen structurele inkomsten. Bij de uitvoering van projecten wordt subsidie aangevraagd bij diverse instanties, o.a. bij het Historisch Platform Venray.
 

**

De bankreserve wordt beheerd door het bestuur en ingezet voor de bekostiging van projecten en voor huisvesting.
 

 

© 2020-2022 Stichting Heemkundig Genootschap Castenray

Alle rechten voorbehouden.